ตารางออกอากาศ สถานีต่างๆ ทั่วประเทศ 33 สถานี (อัพเดท 14 มกราคม 2022)

    สถานี คลื่น รายการ ทุกวัน เวลาออกอากาศ
ภาคเหนือ 1 สวท.เชียงราย FM95.75 Mhz. พระคัมภีร์ทางอากาศ จ.- ศ. 19.30-20.00 น.
  2 วปถ.2  เชียงใหม่ AM738 Khz. พระคัมภีร์ทางอากาศ จ.- ศ. 08.30-09.00 น.
        กฏหมายเพื่อชีวิต เสาร์ 08.30-09.00 น.
  3 วช.คต.เพื่อการศึกษาแพร่ FM98.0 Mhz. เพื่อนใจ จ.- ศ. 11.30-12.00 น.
        เติมใจให้กัน ส.- อา. 11.30-12.00 น.
ภาคกลาง 4 วพท.กรุงเทพฯ AM792 Khz. ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ จ.- ศ. 12.00-12.30 น.
        โลกใบใหญ่ ส.- อา. 12.30-13.00 น.
  5 ตชด.กรุงเทพฯ AM576 Khz. พระคัมภีร์ทางอากาศ จ.- ศ. 19.30-19.55 น.
  6 เสียงอดิศร สระบุรี AM693 Khz. เพื่อนใจ จ.- ศ. 11.30-12.00 น.
  7 วปถ.9 นครสวรรค์ AM1080 Khz. พระคัมภีร์ทางอากาศ จ.- ศ. 08.30-09.00 น.
        กฏหมายเพื่อชีวิต เสาร์ 08.30-09.00 น.
  8 วช.สัมพันธ์ไพศาลี นครสวรรค์ FM107.25 Mhz. เติมใจให้กัน จ.- พฤ. 16.00-16.30 น.
        โลกใบใหญ่ ศ.- อา. 16.00-16.30 น.
  9 ทอ.พิษณุโลก FM96.75 Mhz. เพื่อนใจ จ.- ศ. 08.30-09.00 น.
    เริ่มออก 1 มกราคม 2565   เติมใจให้กัน ส.- อา. 08.30-09.00 น.
  10 วช.พลังแห่งรัก ท่าข้าม  อ.ชนแดน FM88.75 Mhz. พระคัมภีร์ทางอากาศ จ.- ศ. 18.30-19.00 น.
    เพชรบูรณ์   กฏหมายเพื่อชีวิต ส. – อา. 11.00-11.30 น.
        ยังมีตะวัน จ.- ศ. 16.00-16.30 น.
        ที่นี่มีเพื่อนและเพลง ส. – อา. 16.00-16.30 น.
        เพื่อนใจ จ.- ศ. 17.00-17.30 น.
        เติมใจให้กัน ส. – อา. 17.00-17.30 น.
ภาคตะวันตก 11 วช.บ้านตาก เรดิโอ ตาก (สามเงา) FM95.5 Mhz. เพื่อนใจ จ.- ศ. 18.30-19.00 น.
        กฏหมายเพื่อชีวิต ส.- อา. 18.30-19.00 น.
        เพื่อนใจ จ.- ศ. 21.00-21.30 น.
        กฏหมายเพื่อชีวิต ส.- อา. 21.00-21.30 น.
  12 วช.สมานสามัคคี เรดิโอ แม่ระมาด ตาก FM101.25 Mhz. ผู้ญิ้ง ผู้หญิง จ.- ศ. 11.00-11.30 น.
  13 ตชด.กาญจนบุรี FM97.75 Mhz. เติมใจให้กัน จ.- อา. 19.30-20.00 น.
ภาคอีสาน 14 สวพ.นครราชสีมา AM990 Khz. เพื่อนใจ จ.- ศ. 20.30-21.00 น.
        โลกใบใหญ่ ส.- อา. 20.30-21.00 น.
  15 สถานีวิทยุคริสเตียนยอดคน ปากช่อง FM92.0 Mhz. พระคัมภีร์ทางอากาศ จ.- ศ. 05.30-06.00 น.
    นครราชสีมา   โลกใบใหญ่ ส.- อา. 05.30-06.00 น.
        ยังมีตะวัน จ.- ศ. 11.00-11.30 น.
        ที่นี่มีเพื่อนและเพลง ส.- อา. 11.00-11.30 น.
        เพื่อนใจ จ.- ศ. 14.00-14.30 น.
        ผู้ญิ้ง ผู้หญิง จ.- ศ. 17.00-17.30 น.
  16 สถานีวิทยุคริสเตียนเพื่อคนครบุรี FM104.25 Mhz. พระคัมภีร์ทางอากาศ จ.-ศ. 08.00-08.30 น.
    นครราชสีมา  (รีเฟรสเรดิโอ)   กฏหมายเพื่อชีวิต ส.- อา. 08.00-08.30 น.
        ผู้ญิ้งผู้หญิง จ.-อา. 14.30-15.00 น.
        เพื่อนใจ จ.-ศ. 17.00-17.30 น.
        ที่นี่มีเพื่อนและเพลง ส.-อา. 17.00-17.30 น.
        ยังมีตะวัน จ.-ศ. 17.30-18.00 น.
        กฏหมายเพื่อชีวิต  (รีรัน) ส.-อา. 17.30-18.00 น.
  17 วช.ฮักแพง  ตระการพืชผล FM101.50 Mhz. ยังมีตะวัน จ.- ศ. 17.00-17.30 น.
    อุบลราชธานี   ผู้ญิ้งผู้หญิง จ.- ศ. 17.30-18.00 น.
        ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ ส. – อา. 21.00-22.00 น.
  18 สวพ.ขอนแก่น FM104.5 Mhz. ยังมีตะวัน จ.- ศ. 15.00-15.30 น.
        เสียงอีสานสรรเสริญฯ ส. – อา. 15.00-15.30 น.
  19 ทภ. บุรีรัมย์ FM100.75 Mhz. ผู้ญิ้งผู้หญิง จ.- ศ. 16.30-17.00 น.
        ผู้ญิ้งผู้หญิง เสาร์. 10.00-11.00 น.
  20 ทอ.09 อุดรธานี FM104.0 Mhz. พระคัมภีร์ทางอากาศ จ.- ศ. 08.30-09.00 น.
    เริ่มออก 1 มกราคม 2565   กฏหมายเพื่อชีวิต ส-อา. 08.30-09.00 น.
  21 ตชด.ชัยภูมิ FM88.75 Mhz. ยังมีตะวัน จ.- ศ. 11.00-11.30 น.
        ที่นี่มีเพื่อนและเพลง ส-อา. 11.00-11.30 น.
  22 ตรภ.4 สกลนคร FM101.75 Mhz. ยังมีตะวัน จ.- ศ. 18.30-19.00 น.
  23 ตชด. ยโสธร FM105.0 Mhz. เพื่อนใจ จ.- ศ. 12.05-12.30 น.
        ที่นี่มีเพื่อนและเพลง ส.- อา. 12.05-12.00 น.
  24 วิทยุชุมชนคริสเตียน เรดิโอ อำนาจเจริญ FM105.50 Mhz. ยังมีตะวัน จ.- ศ. 16.30-17.00 น.
        ที่นี่มีเพื่อนและเพลง เสาร์ 16.30-17.00 น.
        ความหวังและกำลังใจ จ.- ส. 17.00-17.30 น.
ภาคใต้ 25 สวพ.นครศรีธรรมราช FM91.5 Mhz. เติมใจให้กัน จ.- อา. 14.30-14.55 น.
  26 วช.ทรูเลิฟ โกลก นราธิวาส FM97.75 Mhz. เติมใจให้กัน จ.- อา. 10.00-10.30 น.
        ผู้ญิ้งผู้หญิง จ.- อา. 12.30-13.00 น.
        ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ จ.-ศ. 13.00-13.30 น.
  27 วช.คึกคัก พังงา FM101.25 Mhz. ความหวังและกำลังใจ จ.- อา. 18.10-18.35 น.
        เพื่อนใจ จ.- ศ. 18.35-19.00 น.
        เติมใจให้กัน ส.- อา. 18.35-19.00 น.
  28 รด.ภูเก็ต FM102.25 Mhz. ความหวังและกำลังใจ จ.- ศ. 20.30-21.00 น.
  29 สวพ. สงขลา AM1098 Khz. เพื่อนใจ จ.- ศ. 11.30-12.00 น.
    เริ่มออก 1 มกราคม 2565   โลกใบใหญ่ ส-อา. 11.30-12.00 น.
  30 อสมท.สตูล FM93.25 Mhz. ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ อาทิตย์ 17.10-17.55 น.
  31 สวพ.สุราษฏร์ธานี FM99.0 Mhz. เติมใจให้กัน จ.- อา. 14.05-14.30 น.
  32 กวส.7  ยะลา FM100 Mhz. เติมใจให้กัน จ.- อา. 19.00-19.30 น.
  33 วปถ.10 ยะลา AM1080 Khz. เติมใจให้กัน จ.- อา. 19.00-19.30 น.

FEBC Radio Programmes 33 Station (Updated 14 January, 2022)

  No. STATION TITLE DAY TIME
Northern 1 SWT. Chiang Rai FM95.75 Mhz. Through The Bible Mon.-Fri. 19.30–20.00
  2 Wor Por Thaw 2  Chiang Mai  AM738 Khz. Through The Bible Mon.-Fri. 08.30-09.00
      The Law for Life Sat. 08.30-09.00
  3 WCN. for education Phree FM98.0 Mhz. Heart Friend Mon.-Fri. 11.30-12.00
       Fill up your heart Sat.-Sun. 11.30-12.00
Central 4 WPT. Bangkok AM792 Mhz. This life has an answer Mon.-Fri. 12.00-12.30
      The Big World Sat.-Sun. 12.30-13.00
  5 TCHD. Bangkok AM576 Mhz. Through The Bible Mon.-Fri. 19.30-19.55
  6 Siang Adisorn Saraburi AM693 Khz. Heart Friend Mon.-Fri. 21.00-21.30
  7 Wor Por Thaw 9 Nakhon Sawan Through The Bible Mon.-Fri. 08.30-09.00
    AM801 Khz. The Law for Life Sat. 08.30-09.00
  8 WCN.Phaisali Nakhon Sawan FM107.25 Mhz. Fill up your heart Mon.- Thu. 16.00-16.30
      The Big World Fri – Sun. 16.00-16.30
  9 TA.Phitsanulok Heart Friend Mon.- Fri. 08.30-09.00
    FM96.75 Mhz. Fill up your heart Sat-Sun. 08.30-09.00
  10 Wittayu Chomchon Power of Love Through The Bible Mon.-Fri. 18.00-18.30
    Chondaan Phetchabun  FM88.75 Mhz. The Law for Life Sat.-Sun. 11.00-11.30
      Heart Friend Mon.-Fri. 17.00-17.30
      Fill up your heart Sat.-Sun. 17.00-17.30
      There’s the Dawn Mon.-Fri. 16.00-16.30
      Here’s Friend & Song Sat.-Sun. 16.00-16.30
Western 11 Wittayu Chomchon Baan Tak Radio Heart Friend Mon.-Fri. 18.30-19.00
    Tak (Sam Ngao) FM95.5 Mhz. The Law for Life Sat.-Sun. 18.30-19.00
      Heart Friend Mon.-Fri. 21.00-21.30
      The Law for Life Sat.-Sun. 21.00-21.30
  12 Wittayu Chomchon Saman Samakkhi Radio Calling Women Mon.-Fri. 11.00-11.30
     Mae Ramat Tak  FM101.25 Mhz.      
  13 TCHD. Kanchanaburi  FM97.75 Mhz. Fill up your heart Mon.-Sun. 19.30-20.00
Isan 14 SWP.Nakhon Ratchasima  AM990 Khz. Heart Friend /The Big World Mon.-Sun. 20.30-21.00
  15 Wittayu Chomchon  Yodkon Radio Through The Bible Mon.- Fri. 05.30-06.00
    Pak Chong  Nakhon Ratchasima The Big World Sat-Sun. 05.30-06.00
    FM92.00 Mhz. There’s the Dawn Mon.- Fri. 11.00-11.30
      Here’s Friend & Song Sat-Sun. 11.00-11.30
      Heart Friend Mon.- Fri. 14.00-14.30
      Calling Women Mon.- Fri. 17.00-17.30
  16 Refresh Radio Khonburi Through The Bible Mon.- Fri. 08.00-08.30
    Nakhon Ratchasima  FM104.25 Mhz. The Law for Life Sat-Sun. 08.00-08.30
      Calling Women Mon.-Sun. 14.30-15.00
      Heart Friend Mon.- Fri. 17.00-17.30
      Here’s Friend & Song Sat-Sun. 17.00-17.30
      There’s the Dawn Mon.- Fri. 17.30-18.00
      The Law for Life               (Rerun) Sat.- Sun. 17.30-18.00
  17 Wittayu Chomchon  Hungpang  Radio There’s the Dawn Mon.-Fri. 17.00-17.30
    Trakan Phuet phon Ubon Ratchathani Calling Women Mon.- Fri. 17.30-18.00
    FM101.50 Mhz. This life has an answer Sat.-Sun. 21.00-22.00
  18 SWP. Khon Kaen  FM104.5 Mhz. There’s the Dawn Mon.-Fri. 15.00-15.30
      Isaan Praise Sat-Sun. 15.00-15.30
  19 Thaph phakh Buri Ram  FM100.75 Mhz. Calling Women Mon.-Fri. 16.30-17.00
      Calling Women Sat. 10.00-11.00
  20 TA.09 Udonthani FM104.0 Mhz. Through The Bible Mon.- Fri. 08.30-09.00
      The Law for Life Sat-Sun. 08.30-09.00
  21 TCHD  Chaiyaphum  FM88.75 Mhz. There’s the Dawn Mon.-Fri. 11.00-11.30
      Here’s Friend & Song Sat.-Sun. 11.00-11.30
  22 Police District 4 Sakonnakhon There’s the Dawn Mon.-Fri. 18.30-19.00
     FM101.75 Mhz.      
  23 TCHD Yasothon  FM105 Mhz. Heart Friend Mon.-Fri. 12.05-12.30
      Here’s Friend & Song Sat.-Sun. 12.05-12.30
  24 Christian Community Radio Ammat Charoen There’s the Dawn Mon.-Fri. 16.30-17.00
    FM105.50 Mhz. Here’s Friend & Song Sat. 16.30-17.00
      Hope & Encouragement Mon.- Sat. 17.00-17.30
Southern 25 SWP. Nakhon Si Thammarat FM91.5 Mhz. Fill up your heart Mon.-Sun. 14.30-14.55
  26 True Love kolok Radio Narathiwat Fill up your heart Mon.-Sun. 10.00-10.30
    FM97.75 Mhz. Calling Women Mon.-Sun. 12.30-13.00
      This life has an answer Mon.-Fri.  13.00-13.30
  27 Wittayu Chomchon Khuokak Phang Nga Hope & Encouragement Mon.-Sun 18.10-18.35
    FM101.25 Mhz. Heart Friend Mon.-Fri. 18.35-19.00
      Fill up your heart Sat.-Sun. 18.35-19.00
  28 Rawdaw  Phuket  FM102.25 Mhz. Hope & Encouragement Mon.-Fri. 20.30-21.00
  29 SWP. Songkhla  AM1098 Khz. Heart Friend Mon.-Fri. 11.30-12.00
      The Big World Sat.-Sun. 11.30-12.00
  30 MCOT. Satun  FM93.25 Mhz. This life has an answer Sun. 17.10-17.55
  31 SWP.Surat Thani  FM99.0 Mhz. Fill up your heart Mon.-Sun. 14.05-14.30
  32 KWS.7 Yala   FM100 Mhz. Fill up your heart Mon-Sun. 19.00-19.30
  33 Wor Por Thaw 10  Yala  AM1080  Khz. Fill up your heart Mon.-Sun. 19.00-19.30

Gallery