ตารางออกอากาศ สถานีต่างๆ ทั่วประเทศ 32 สถานี (อัพเดท 7 เมษายน 2021)

สถานี คลื่น รายการ ทุกวัน เวลาออกอากาศ
ภาคเหนือ 1 สวท.เชียงราย FM95.75 Mhz. พระคัมภีร์ทางอากาศ จ.- ศ. 19.30-20.00 น.
2 วปถ.2  เชียงใหม่ AM738 Khz. พระคัมภีร์ทางอากาศ จ.- ศ. 08.30-09.00 น.
กฏหมายเพื่อชีวิต เสาร์ 08.30-09.00 น.
3 วช.คต.เพื่อการศึกษาแพร่ FM98.0 Mhz. เพื่อนใจ จ.- ศ. 11.30-12.00 น.
เติมใจให้กัน ส.- อา. 11.30-12.00 น.
ภาคกลาง 4 วพท.กรุงเทพฯ AM792 Khz. ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ จ.- ศ. 12.30-13.00 น.
โลกใบใหญ่ ส.- อา. 12.30-13.00 น.
5 ตชด.กรุงเทพฯ AM576 Khz. พระคัมภีร์ทางอากาศ จ.- ศ. 19.30-19.55 น.
6 เสียงอดิศร สระบุรี AM693 Khz. เพื่อนใจ จ.- ศ. 21.00-21.30 น.
7 วปถ.9 นครสวรรค์ AM1080 Khz. พระคัมภีร์ทางอากาศ จ.- ศ. 08.30-09.00 น.
กฏหมายเพื่อชีวิต เสาร์ 08.30-09.00 น.
8 วช.สัมพันธ์ไพศาลี นครสวรรค์ FM107.25 Mhz. เติมใจให้กัน จ.- พฤ. 16.00-16.30 น.
โลกใบใหญ่ ศ.- อา. 16.00-16.30 น.
9 ทอ.พิษณุโลก FM96.75 Mhz. เพื่อนใจ จ.- ศ. 12.00-12.30 น.
เติมใจให้กัน ส.- อา. 12.00-12.30 น.
10 วช.พลังแห่งรัก ท่าข้าม  อ.ชนแดน FM88.75 Mhz. พระคัมภีร์ทางอากาศ จ.- ศ. 18.30-19.00 น.
เพชรบูรณ์ กฏหมายเพื่อชีวิต ส. – อา. 11.00-11.30 น.
ยังมีตะวัน จ.- ศ. 16.00-16.30 น.
ที่นี่มีเพื่อนและเพลง ส. – อา. 16.00-16.30 น.
เพื่อนใจ จ.- ศ. 17.00-17.30 น.
เติมใจให้กัน ส. – อา. 17.00-17.30 น.
ภาคตะวันตก 11 วช.บ้านตาก เรดิโอ ตาก (สามเงา) FM95.5 Mhz. เพื่อนใจ จ.- ศ. 18.30-19.00 น.
กฏหมายเพื่อชีวิต ส.- อา. 18.30-19.00 น.
เพื่อนใจ จ.- ศ. 21.00-21.30 น.
กฏหมายเพื่อชีวิต ส.- อา. 21.00-21.30 น.
12 วช.สมานสามัคคี เรดิโอ แม่ระมาด ตาก FM101.25 Mhz. ผู้ญิ้ง ผู้หญิง จ.- ศ. 11.00-11.30 น.
13 ตชด.กาญจนบุรี FM97.75 Mhz. เติมใจให้กัน จ.- อา. 19.30-20.00 น.
ภาคอีสาน 14 สวพ.นครราชสีมา AM990 Khz. เพื่อนใจ จ.- ศ. 20.30-21.00 น.
โลกใบใหญ่ ส.- อา. 20.30-21.00 น.
15 สถานีวิทยุคริสเตียนยอดคน ปากช่อง FM92.0 Mhz. พระคัมภีร์ทางอากาศ จ.- ศ. 05.30-06.00 น.
นครราชสีมา โลกใบใหญ่ ส.- อา. 05.30-06.00 น.
ยังมีตะวัน จ.- ศ. 11.00-11.30 น.
ที่นี่มีเพื่อนและเพลง ส.- อา. 11.00-11.30 น.
เพื่อนใจ จ.- ศ. 14.00-14.30 น.
ผู้ญิ้ง ผู้หญิง จ.- ศ. 17.00-17.30 น.
16 สถานีวิทยุคริสเตียนเพื่อคนครบุรี FM104.25 Mhz. พระคัมภีร์ทางอากาศ จ.-ศ. 08.00-08.30 น.
นครราชสีมา  (รีเฟรสเรดิโอ) กฏหมายเพื่อชีวิต ส.- อา. 08.00-08.30 น.
(เริ่ม 7 เม.ย.64) เพื่อนใจ จ.-ศ. 17.00-17.30 น.
ที่นี่มีเพื่อนและเพลง ส.-อา. 17.00-17.30 น.
ยังมีตะวัน จ.-ศ. 17.30-17.30 น.
กฏหมายเพื่อชีวิต  (รีรัน) ส.-อา. 17.30-17.30 น.
17 วช.ฮักแพง  ตระการพืชผล FM101.50 Mhz. ยังมีตะวัน จ.- ศ. 17.00-17.30 น.
อุบลราชธานี ผู้ญิ้งผู้หญิง จ.- ศ. 17.30-18.00 น.
ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ ส. – อา. 21.00-22.00 น.
18 สวพ.ขอนแก่น FM104.5 Mhz. ยังมีตะวัน จ.- ศ. 15.00-15.30 น.
เสียงอีสานสรรเสริญฯ ส. – อา. 15.00-15.30 น.
19 ทภ. บุรีรัมย์ FM100.75 Mhz. ผู้ญิ้งผู้หญิง จ.- ศ. 16.30-17.00 น.
ผู้ญิ้งผู้หญิง เสาร์. 10.00-11.00 น.
20 ทอ.09 อุดรธานี FM104.0 Mhz. พระคัมภีร์ทางอากาศ จ.- ศ. 12.00-12.30 น.
กฏหมายเพื่อชีวิต ส-อา. 12.00-12.30 น.
21 ตชด.ชัยภูมิ FM88.75 Mhz. ยังมีตะวัน จ.- ศ. 11.00-11.30 น.
                           **เวลาใหม่เริ่ม 1 เมษายน 2564 ที่นี่มีเพื่อนและเพลง ส-อา. 11.00-11.30 น.
22 ตรภ.4 สกลนคร FM101.75 Mhz. ยังมีตะวัน จ.- ศ. 18.30-19.00 น.
23 ตชด. ยโสธร FM105.0 Mhz. เพื่อนใจ จ.- ศ. 12.05-12.30 น.
ที่นี่มีเพื่อนและเพลง ส.- อา. 12.05-12.00 น.
24 วิทยุชุมชนคริสเตียน เรดิโอ อำนาจเจริญ FM105.50 Mhz. ยังมีตะวัน จ.- ศ. 16.30-17.00 น.
ที่นี่มีเพื่อนและเพลง เสาร์ 16.30-17.00 น.
ความหวังและกำลังใจ จ.- ศ. 17.00-17.30 น.
ภาคใต้ 25 ตรภ.9 ตรัง FM106.75 Mhz. เพื่อนใจ จ.- ศ. 11.00-11.30 น.
โลกใบใหญ่ ส-อา. 11.00-11.30 น.
26 สวพ.นครศรีธรรมราช FM91.5 Mhz. เติมใจให้กัน จ.- อา. 14.30-14.55 น.
27 วช.ทรูเลิฟ โกลก นราธิวาส FM97.75 Mhz. เติมใจให้กัน จ.- อา. 10.00-10.30 น.
ผู้ญิ้งผู้หญิง จ.- อา. 12.30-13.00 น.
ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ จ.-ศ. 13.00-13.30 น.
28 วช.คึกคัก พังงา FM101.25 Mhz. ความหวังและกำลังใจ จ.- อา. 18.10-18.35 น.
เพื่อนใจ จ.- ศ. 18.35-19.00 น.
เติมใจให้กัน ส.- อา. 18.35-19.00 น.
29 รด.ภูเก็ต FM102.25 Mhz. ความหวังและกำลังใจ จ.- ศ. 20.30-21.00 น.
30 อสมท.สตูล FM93.25 Mhz. ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ อาทิตย์ 17.10-17.55 น.
31 สวพ.สุราษฏร์ธานี FM99.0 Mhz. เติมใจให้กัน จ.- อา. 14.05-14.30 น.
32 กวส.7  ยะลา FM100 Mhz. เติมใจให้กัน จ.- อา. 19.00-19.30 น.
33 วปถ.10 ยะลา AM1080 Khz. เติมใจให้กัน จ.- อา. 19.00-19.30 น.

FEBC Radio Programmes on Station (Updated 7 April, 2021)

No. STATION TITLE DAY TIME
Northern 1 SWT. Chiang Rai FM95.75 Mhz. Through The Bible Mon.-Fri. 19.30–20.00
2 Wor Por Thaw 2  Chiang Mai  AM738 Khz. Through The Bible Mon.-Fri. 08.30-09.00
The Law for Life Sat. 08.30-09.00
3 WCN. for education Phree FM98.0 Mhz. Heart Friend Mon.-Fri. 11.30-12.00
 Fill up your heart Sat.-Sun. 11.30-12.00
Central 4 WPT. Bangkok AM792 Mhz. This life has an answer Mon.-Fri. 12.30-13.00
The Big World Sat.-Sun. 12.30-13.00
5 TCHD. Bangkok AM576 Mhz. Through The Bible Mon.-Fri. 19.30-19.55
6 Siang Adisorn Saraburi AM693 Khz. Heart Friend Mon.-Fri. 21.00-21.30
7 Wor Por Thaw 9 Nakhon Sawan Through The Bible Mon.-Fri. 08.30-09.00
AM801 Khz. ( beginning 1 Aug’ 20 ) The Law for Life Sat. 08.30-09.00
8 WCN.Phaisali Nakhon Sawan FM107.25 Mhz. Fill up your heart Mon.- Thu. 16.00-16.30
The Big World Fri – Sun. 16.00-16.30
9 TA.Phitsanulok Heart Friend Mon.- Fri. 12.00-12.30
FM96.75 Mhz. Fill up your heart Sat-Sun. 12.00-12.30
10 Wittayu Chomchon Power of Love Through The Bible Mon.-Fri. 18.00-18.30
Chondaan Phetchabun  FM88.75 Mhz. The Law for Life Sat.-Sun. 11.00-11.30
Heart Friend Mon.-Fri. 17.00-17.30
Fill up your heart Sat.-Sun. 17.00-17.30
There’s the Dawn Mon.-Fri. 16.00-16.30
Here’s Friend & Song Sat.-Sun. 16.00-16.30
Western 11 Wittayu Chomchon Baan Tak Radio Heart Friend Mon.-Fri. 18.30-19.00
Tak (Sam Ngao) FM95.5 Mhz. The Law for Life Sat.-Sun. 18.30-19.00
Heart Friend Mon.-Fri. 21.00-21.30
The Law for Life Sat.-Sun. 21.00-21.30
12 Wittayu Chomchon Saman Samakkhi Radio Calling Women Mon.-Fri. 11.00-11.30
 Mae Ramat Tak  FM101.25 Mhz.
13 TCHD. Kanchanaburi  FM97.75 Mhz. Fill up your heart Mon.-Sun. 19.30-20.00
Isan 14 SWP.Nakhon Ratchasima  AM990 Khz. Heart Friend /The Big World Mon.-Sun. 20.30-21.00
15 Wittayu Chomchon  Yodkon Radio Through The Bible Mon.- Fri. 05.30-06.00
Pak Chong  Nakhon Ratchasima The Big World Sat-Sun. 05.30-06.00
FM92.00 Mhz. There’s the Dawn Mon.- Fri. 11.00-11.30
Here’s Friend & Song Sat-Sun. 11.00-11.30
Heart Friend Mon.- Fri. 14.00-14.30
Calling Women Mon.- Fri. 17.00-17.30
16 Refresh Radio Khonburi Through The Bible Mon.- Fri. 08.00-08.30
Nakhon Ratchasima  FM104.25 Mhz. The Law for Life Sat-Sun. 08.00-08.30
Heart Friend Mon.- Fri. 17.00-17.30
(on air 7 April ’21) Here’s Friend & Song Sat-Sun. 17.00-17.30
There’s the Dawn Mon.- Fri. 17.30-18.00
The Law for Life               (Rerun) Sat.- Sun. 17.30-18.00
17 Wittayu Chomchon  Hungpang  Radio There’s the Dawn Mon.-Fri. 17.00-17.30
Trakan Phuet phon Ubon Ratchathani Calling Women Mon.- Fri. 17.30-18.00
FM101.50 Mhz. This life has an answer Sat.-Sun. 21.00-22.00
18 SWP. Khon Kaen  FM104.5 Mhz. There’s the Dawn Mon.-Fri. 15.00-15.30
Isaan Praise Sat-Sun. 15.00-15.30
19 Thaph phakh Buri Ram  FM100.75 Mhz. Calling Women Mon.-Fri. 16.30-17.00
Calling Women Sat. 10.00-11.00
20 TA.09 Udonthani FM104.0 Mhz. Through The Bible Mon.- Fri. 12.00-12.30
The Law for Life Sat-Sun. 12.00-12.30
21 TCHD  Chaiyaphum  FM88.75 Mhz. There’s the Dawn Mon.-Fri. 11.00-11.30
Here’s Friend & Song Sat.-Sun. 11.00-11.30
22 Police District 4 Sakonnakhon There’s the Dawn Mon.-Fri. 18.30-19.00
 FM101.75 Mhz.
23 TCHD Yasothon  FM105 Mhz. Heart Friend Mon.-Fri. 12.05-12.30
Here’s Friend & Song Sat.-Sun. 12.05-12.30
24 Christian Community Radio Ammat Charoen There’s the Dawn Mon.-Fri. 16.30-17.00
FM105.50 Mhz. Here’s Friend & Song Sat. 16.30-17.00
Hope & Encouragement Mon.- Sat. 17.00-17.30
Southern 25 Police District 9 Trang  FM106.75 Mhz. Heart Friend Mon.-Fri. 11.30-12.00
The Big World Sat.-Sun. 11.30-12.00
26 SWP. Nakhon Si Thammarat FM91.5 Mhz. Fill up your heart Mon.-Sun. 14.30-14.55
27 True Love kolok Radio Narathiwat Fill up your heart Mon.-Sun. 10.00-10.30
FM97.75 Mhz. Calling Women TCHD 12.30-13.00
28 Wittayu Chomchon Khuokak Phang Nga Hope & Encouragement Mon.-Sun 18.10-18.35
FM101.25 Mhz. Heart Friend Mon.-Fri. 18.35-19.00
Fill up your heart Sat.-Sun. 18.35-19.00
29 Rawdaw  Phuket  FM102.25 Mhz. Hope & Encouragement Mon.-Fri. 20.30-21.00
30 MCOT. Satun  FM93.25 Mhz. This life has an answer Sun. 17.10-17.55
31 SWP.Surat Thani  FM99.0 Mhz. Fill up your heart Mon.-Sun. 14.05-14.30
32 KWS.7 Yala   FM100 Mhz. Fill up your heart Mon-Sun. 19.00-19.30
33 Wor Por Thaw 10  Yala  AM1080  Khz. Fill up your heart Mon.-Sun. 19.00-19.30

Gallery