เกี่ยวกับเรา about

เกี่ยวกับเรา

สื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ เป็นองค์การสื่อสารมวลชนคริสเตียนในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ ผ่านทางรายการวิทยุ บทเรียนพระคริสต์ธรรมทางไปรษณีย์ และทางออนไลน์ สื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ จดทะเบียนกับสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ซึ่งกรมการศาสนาให้การรับรอง

การร่วมทำพันธกิจกับคริสตจักร

  • เวลาที่ผู้ฟังบอกว่าอยากจะไปคริสตจักร เราจะติดต่อกับคริสตจักร ศิษยาภิบาล หรือผู้ประกาศที่อยู่ในพื้นที่ ขอให้ช่วยต้อนรับและดูแลผู้สนใจเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่ทุกคนเป็นผู้เชื่อ
  • มีบางคนที่ตัดสินใจรับเชื่อแล้ว แต่ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับชีวิตใหม่มากนัก จึงจำเป็นต้องได้รับการดูและอย่างดี
  • ในแต่ละเดือนเราได้ส่งผู้ฟังและผู้เรียนบทเรียนเข้าคริสตจักรตามคำขอของผู้ฟังเอง นอกจากนี้ยังมีคริสตจักรที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนเงินทุน เพื่อการออกอากาศในพื้นที่ๆคริสตจักรตั้งอยู่ด้วย

ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ