เกี่ยวกับเรา about

เกี่ยวกับเรา

สื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ เป็นองค์การสื่อสารมวลชนคริสเตียนในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ ผ่านทางรายการวิทยุ บทเรียนพระคริสต์ธรรมทางไปรษณีย์ และทางออนไลน์ สื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ จดทะเบียนกับสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ซึ่งกรมการศาสนาให้การรับรอง

การร่วมทำพันธกิจกับคริสตจักร

 • เวลาที่ผู้ฟังบอกว่าอยากจะไปคริสตจักร เราจะติดต่อกับคริสตจักร ศิษยาภิบาล หรือผู้ประกาศที่อยู่ในพื้นที่ ขอให้ช่วยต้อนรับและดูแลผู้สนใจเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่ทุกคนเป็นผู้เชื่อ
 • มีบางคนที่ตัดสินใจรับเชื่อแล้ว แต่ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับชีวิตใหม่มากนัก จึงจำเป็นต้องได้รับการดูและอย่างดี
 • ในแต่ละเดือนเราได้ส่งผู้ฟังและผู้เรียนบทเรียนเข้าคริสตจักรตามคำขอของผู้ฟังเอง นอกจากนี้ยังมีคริสตจักรที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนเงินทุน เพื่อการออกอากาศในพื้นที่ๆคริสตจักรตั้งอยู่ด้วย

Team

ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

Jonathan เกี่ยวกับเรา Jonathan2

Jonathan

เลขาธิการ

กมลทิพย์ เกี่ยวกับเรา Ying

กมลทิพย์

LT, หัวหน้าฝ่ายรายการ ติดตามผล มีเดีย

นพคุณ เกี่ยวกับเรา Nopp

นพคุณ

LT, ชาติพันธุ์

กันยารัตน์ เกี่ยวกับเรา Jane

กันยารัตน์

LT, การเงิน

สุวิทย์ เกี่ยวกับเรา Danny

สุวิทย์

LT, ผู้จัดการ

นิศาชล เกี่ยวกับเรา Bum

นิศาชล

ผู้ช่วยผู้จัดการ

สุกัลยา เกี่ยวกับเรา Pingpong

สุกัลยา

หัวหน้าฝ่ายบทเรียน

วีรวัฒน์ เกี่ยวกับเรา Arex

วีรวัฒน์

เทคนิค, นักจัดรายการ

กิตติยา เกี่ยวกับเรา Paew

กิตติยา

ติดตามผล

ศักดิ์ศิลา เกี่ยวกับเรา Giy

ศักดิ์ศิลา

ติดตามผล, TTB

ประชุมพร เกี่ยวกับเรา Chum

ประชุมพร

สำนักงาน

อัษฎาวุธ เกี่ยวกับเรา Tao

อัษฎาวุธ

เทคนิค

ราตรี เกี่ยวกับเรา Ratree

ราตรี

บทเรียน

อรุณี เกี่ยวกับเรา Pui

อรุณี

แม่บ้าน

ศศินิภา เกี่ยวกับเรา Nui

ศศินิภา

นิวมีเดีย

เพิ่มเพื่อน เกี่ยวกับเรา th

Gallery