เยี่ยมเยียนคริสตจักรเมืองไทยปักธงชัย 09 900x593

เยี่ยมเยียนคริสตจักรเมืองไทยปักธงชัย

วันที่ 30 มิถุนายน 2022 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้เดินทางไปเยี่ยม คริสตจักร เมืองไทย อ.ปักธงชัย ได้พบปะพูดคุย กับ ศิษยาภิบาล อ.สุพัตรา และสมาชิกคริสตจักร ได้แนะนำรายการวิทยุ พระคัมภีร์ทางอากาศ พร้อมทั้ง มอบวิทยุ/เครื่องเล่น Mp3 ให้ผู้ฟัง

Leave a comment