เยี่ยมสถานี เสียงอดิสร 03 900x593

เยี่ยมสถานี เสียงอดิสร

วันที่ 30 มิถุนายน 2022 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐเยี่ยมสถานี เสียงอดิสร สระบุรี AM693 Khz. ที่ออกรายการ เพื่อนใจ ออกอากาศเวลา 11.30 -12.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ได้พบปะพูดคุยทักทายและมอบของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลสถานี จสอ. สัจจา

Leave a comment