เยี่ยมผู้ฟังชลบุรี เยี่ยมผู้ฟังชลบุรี 8658 1170x593

เยี่ยมผู้ฟังชลบุรี

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2022 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน ครอบครัวคุณทรงพล ทางทีมงานได้รับการต้อนรับอย่างดี ซึ่งเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า ฝากอธิษฐานเผื่อภรรยาที่กำลังสนใจ และได้เรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ด้วย ทีมงานได้มอบของใช้ที่จำเป็น และวิทยุให้กับครอบครัวคุณทรงพล

หลังจากนั้นได้ไปเยี่ยม ยายย้อย ซึ่งเป็นผู้ฟังใหม่ และมีความสนใจในพระเจ้า ทีมงานได้มอบของใช้จำเป็น และวิทยุให้กับยายย้อยด้วยเช่นกัน

 

 

Leave a comment