ละครอีสเตอร์ “วันนี้มีคนตายแทนเรา” easter 2020

ละครอีสเตอร์ “วันนี้มีคนตายแทนเรา”

ขอเชิญผู้ฟัง ติดตามรับฟังละครวิทยุช่วงเทศกาลอีสเตอร์ ในเรื่อง “วันนี้มีคนตายแทนเรา” ได้จากสถานีที่ท่านรับฟังกันเป็นประจำ โดยดูได้จากตารางดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน เป็นต้นไป   อย่าลืม..ฟังจากทางออนไลน์ก็ได้เช่นกัน ทั้งเว็บไซต์ www.febcthailand.com และแอพพลิเคชั่น FEBC Radio

ละครอีสเตอร์ “วันนี้มีคนตายแทนเรา” easter2022 edited