ละครวันพ่อ 2021 “ตามพ่อไปตกปลา” 108501

ละครวันพ่อ 2021 “ตามพ่อไปตกปลา”

ติดตามฟังละครวิทยุในวันพ่อ 2021 ในเรื่อง “ตามพ่อไปตกปลา” ได้จากสถานีที่ท่านรับฟังเป็นประจำ

สถานี/รายการอากาศละครวันพ่อเรื่อง ตามพ่อไปตกปลา ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

สถานี คลื่น วันที่ออกอากาศ เวลาออกอากาศ ตอนที่
ภาคเหนือ 1 วช.คต.เพื่อการศึกษาแพร่ FM98.0 Mhz. จันทร์ 6 ธันวาคม  64 11.30-12.00 น. 1
อังคาร 7 ธันวาคม 64 11.30-12.00 น. 2
2 วพท.กรุงเทพฯ AM792 Khz. เสาร์  4 ธันวาคม  64 12.30-13.00 น. 1
อาทิตย์ 5 ธันวาคม  64 12.30-13.00 น. 2
จันท่ร์ 6 ธันวาคม 64 12.00-12.30 น. 1
อังคาร  7 ธันวาคม  64 12.00-12.30 น. 2
3 เสียงอดิศร สระบุรี AM693 Khz. จันท่ร์ 6 ธันวาคม 64 11.30-12.00 น. 1
อังคาร  7 ธันวาคม  64 11.30-12.00 น. 2
4 วช.สัมพันธ์ไพศาลี นครสวรรค์ FM107.25 Mhz. เสาร์  4 ธันวาคม  64 12.30-13.00 น. 1
อาทิตย์ 5 ธันวาคม  64 12.30-13.00 น. 2
อังคาร 7 ธันวาคม  64 16.00-16.30 น. 1
พุธ 8 ธันวาคม 64 16.00-16.30 น. 2
ภาคกลาง 5 ทอ.พิษณุโลก FM95.75 Mhz. จันท่ร์ 6 ธันวาคม 64 12.00-12.30 น. 1
อังคาร  7 ธันวาคม  64 12.00-12.30 น. 2
6 วช.พลังแห่งรัก ท่าข้าม  อ.ชนแดน FM88.75 Mhz. พฤหัส 2 ธันวาคม  64 16.00-16.30 น. 1
เพชรบูรณ์ ศุกร์ 3 ธันวาคม  64 16.00-16.30 น. 2
เสาร์  4 ธันวาคม  64 16.00-16.30 น. 1
อาทิตย์ 5 ธันวาคม  64 16.00-16.30 น. 2
จันท่ร์ 6 ธันวาคม 64 17.00-17.30 น. 1
อังคาร  7 ธันวาคม  64 17.00-17.30 น. 2
7 วช.บ้านตาก เรดิโอ ตาก (สามเงา) FM95.5 Mhz. เสาร์  4 ธันวาคม  64 18.30-19.00 น. 1
อาทิตย์ 5 ธันวาคม  64 18.30-19.00 น. 2
จันท่ร์ 6 ธันวาคม 64 18.30-19.00 น. 1
อังคาร  7 ธันวาคม  64 18.30-19.00 น. 2
เสาร์  4 ธันวาคม  64 21.00-21.30 น. 1
อาทิตย์ 5 ธันวาคม  64 21.00-21.30 น. 2
จันท่ร์ 6 ธันวาคม 64 21.00-21.30 น. 1
ภาคตะวันตก อังคาร  7 ธันวาคม  64 21.00-21.30 น. 2
8 วช.สมานสามัคคี เรดิโอ FM101.25 Mhz. พฤหัส  9 ธันวาคม  64 11.00-11.30 น. 1
 แม่ระมาด ตาก ศุกร์ 10 ธันวาคม 64 11.00-11.30 น. 2
9 ตชด.กาญจนบุรี FM97.75 Mhz. อังคาร 7 ธันวาคม  64 19.30-20.00 น. 1
พุธ 8 ธันวาคม 64 19.30-20.00 น. 2
10 สวพ.นครราชสีมา AM990 Khz. เสาร์  4 ธันวาคม  64 20.30-21.00 น. 1
อาทิตย์ 5 ธันวาคม  64 20.30-21.00 น. 2
จันท่ร์ 6 ธันวาคม 64 20.30-21.00 น. 1
อังคาร  7 ธันวาคม  64 20.30-21.00 น. 2
11 สถานีวิทยุคริสเตียนเพื่อคนครบุรี FM104.25 Mhz. พฤหัส 2 ธันวาคม  64 17.00-17.30 น. 1
นครราชสีมา ศุกร์ 3 ธันวาคม  64 17.00-17.30 น. 2
เสาร์  4 ธันวาคม  64 08.00-08.30 น. 1
อาทิตย์ 5 ธันวาคม  64 08.00-08.30 น. 2
เสาร์  4 ธันวาคม  64 17.00-17.30 น. 1
ภาคอีสาน อาทิตย์ 5 ธันวาคม  64 17.00-17.30 น. 2
จันท่ร์ 6 ธันวาคม 64 17.00-17.30 น. 1
อังคาร  7 ธันวาคม  64 17.00-17.30 น. 2
12 สถานีวิทยุคริสเตียนยอดคน FM95.0 Mhz. พฤหัส 2 ธันวาคม  64 11.00-11.30 น. 1
ปากช่อง  นครราชสีมา ศุกร์ 3 ธันวาคม  64 11.00-11.30 น. 2
เสาร์  4 ธันวาคม  64 11.00-11.30 น. 1
อาทิตย์ 5 ธันวาคม  64 11.00-11.30 น. 2
เสาร์  4 ธันวาคม  64 05.30-06.00 น. 1
อาทิตย์ 5 ธันวาคม  64 05.30-06.00 น. 2
จันท่ร์ 6 ธันวาคม 64 14.00-14.30 น. 1
อังคาร  7 ธันวาคม  64 14.00-14.30 น. 2
พฤหัส  9 ธันวาคม  64 17.00-17.30 น. 1
ศุกร์ 10 ธันวาคม 64 17.00-17.30 น. 2
13 วช.ฮักแพง  ตระการพืชผล FM101.50 Mhz. พฤหัส 2 ธันวาคม  64 17.00-17.30 น. 1
อุบลราชธานี ศุกร์ 3 ธันวาคม  64 17.00-17.30 น. 2
เสาร์ 4 ธันวาคม  64 21.00-21.30 น. 1
อาทิตย์  5 ธันวาคม  64 21.30-22.00 น. 2
พฤหัส  9 ธันวาคม  64 17.30-18.00 น. 1
ศุกร์ 10 ธันวาคม 64 17.30-18.00 น. 2
14 สวพ.ขอนแก่น FM104.5 Mhz. พฤหัส 2 ธันวาคม  64 15.00-15.30 น. 1
ศุกร์ 3 ธันวาคม  64 15.00-15.30 น. 2
เสาร์ 4 ธันวาคม  64 15.00-15.30 น. 1
อาทิตย์  5 ธันวาคม  64 15.00-15.30 น. 2
15 ทภ. บุรีรัมย์ FM100.75 Mhz. พฤหัส  9 ธันวาคม  64 16.30-17.00 น. 1
ศุกร์ 10 ธันวาคม 64 16.30-17.00 น. 2
16 ทอ.09 อุดรธานี FM104.0 Mhz. เสาร์ 4 ธันวาคม  64 12.00-12.30 น. 1
อาทิตย์  5 ธันวาคม  64 12.00-12.30 น. 2
17 ตชด.ชัยภูมิ FM88.75 Mhz. พฤหัส 2 ธันวาคม  64 20.30-21.00 น. 1
ศุกร์ 3 ธันวาคม  64 20.30-21.00 น. 2
เสาร์ 4 ธันวาคม  64 20.30-21.00 น. 1
อาทิตย์  5 ธันวาคม  64 20.30-21.00 น. 2
18 ตรภ.4 สกลนคร FM101.75 Mhz. พฤหัส 2 ธันวาคม  64 18.30-19.00 น. 1
ศุกร์ 3 ธันวาคม  64 18.30-19.00 น. 2
19 ตชด. ยโสธร FM105.0 Mhz. เสาร์ 4 ธันวาคม  64 12.05-12.30 น. 1
อาทิตย์  5 ธันวาคม  64 12.05-12.00 น. 2
จันท่ร์ 6 ธันวาคม 64 12.05-12.30 น. 1
อังคาร  7 ธันวาคม  64 12.05-12.00 น. 2
20 วิทยุชุมชนคริสเตียนเรดิโอ FM105.50 Mhz. พฤหัส 2 ธันวาคม  64 16.30-17.00 น. 1
อำนาจเจริญ ศุกร์ 3 ธันวาคม  64 16.30-17.00 น. 2
พฤหัส  9 ธันวาคม  64 17.00-17.30 น. 1
ศุกร์ 10 ธันวาคม 64 17.00-17.30 น. 2
21 ตรภ.9 ตรัง FM106.75 Mhz. เสาร์ 4 ธันวาคม  64 11.30-12.00 น. 1
อาทิตย์  5 ธันวาคม  64 11.30-12.00 น. 2
จันท่ร์ 6 ธันวาคม 64 11.30-12.00 น. 1
อังคาร  7 ธันวาคม  64 11.30-12.00 น. 2
22 สวพ.นครศรีธรรมราช FM91.5 Mhz. อังคาร 7 ธันวาคม  64 18.30-19.00 น. 1
พุธ 8 ธันวาคม 64 18.30-19.00 น. 2
23 วช.ทรูเลิฟ โกลก นราธิวาส FM97.75 Mhz. จันท่ร์ 6 ธันวาคม 64 13.00-13.30 น. 1
อังคาร  7 ธันวาคม  64 13.00-13.30 น. 2
อังคาร 7 ธันวาคม  64 10.00-10.30 น. 1
พุธ 8 ธันวาคม 64 10.00-10.30 น. 2
พฤหัส  9 ธันวาคม  64 12.30-13.00 น. 1
ภาคใต้ ศุกร์ 10 ธันวาคม 64 12.30-13.00 น. 2
24 วช.คึกคัก พังงา FM101.25 Mhz. จันท่ร์ 6 ธันวาคม 64 18.35-19.00 น. 1
อังคาร  7 ธันวาคม  64 18.35-19.00 น. 2
พฤหัส  9 ธันวาคม  64 18.10-18.35 น. 1
ศุกร์ 10 ธันวาคม 64 18.10-18.35 น. 2
25 รด.ภูเก็ต FM102.25 Mhz. พฤหัส  9 ธันวาคม  64 20.30-21.00 น. 1
ศุกร์ 10 ธันวาคม 64 20.30-21.00 น. 2
26 อสมท.สตูล FM93.25 Mhz. อาทิตย์  5 ธันวาคม  64 17.10-17.55 น. 1,2
27 สวพ.สุราษฏร์ธานี FM99.0 Mhz. อังคาร 7 ธันวาคม  64 21.00-21.30 น. 1
พุธ 8 ธันวาคม 64 21.00-21.30 น. 2
28 กวส.7  ยะลา FM100 Mhz. อังคาร 7 ธันวาคม  64 19.00-19.30 น. 1
พุธ 8 ธันวาคม 64 19.00-19.30 น. 2
29 วปถ.10 ยะลา AM1080 Khz. อังคาร 7 ธันวาคม  64 19.00-19.30 น. 1
พุธ 8 ธันวาคม 64 19.00-19.30 น. 2