ละครวันแม่ “ผู้หญิงที่ชื่อแม่” Momdrama2021

ละครวันแม่ “ผู้หญิงที่ชื่อแม่”

ติดตามรับฟังละครวันแม่ 2021 ได้จากสถานีที่ท่านรับฟังอยู่เป็นประจำในช่วงวันแม่นี้ ติดตามการออกอากาศได้จากตารางข้างล่างนี้

    สถานี คลื่น วันที่ออกอากาศ เวลาออกอากาศ ตอนที่
ภาคเหนือ 1 วช.คต.เพื่อการศึกษาแพร่ FM98.0 Mhz. พุธ 11 สิงหาคม 64 11.30-12.00 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 11.30-12.00 น. 2
  2 วพท.กรุงเทพฯ AM792 Khz. พุธ 11 สิงหาคม 64 12.00-12.30 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 12.00-12.30 น. 2
        เสาร์ 14 สิงหาคม 64 12.00-12.30 น. 1
        อาทิตย์ 15 สิงหาคม 64 12.00-12.30 น. 2
  3 เสียงอดิศร สระบุรี AM693 Khz. พุธ 11 สิงหาคม 64 11.35-12.00 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 11.35-12.00 น. 2
  4 วช.สัมพันธ์ไพศาลี นครสวรรค์ FM107.25 Mhz. พุธ 11 สิงหาคม 64 16.00-16.30 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 16.00-16.30 น. 2
        เสาร์ 14 สิงหาคม 64 16.00-16.30 น. 1
        อาทิตย์ 15 สิงหาคม 64 16.00-16.30 น. 2
ภาคกลาง 5 ทอ.พิษณุโลก FM95.75 Mhz. พุธ 11 สิงหาคม 64 12.00-12.30 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 12.00-12.30 น. 2
  6 วช.พลังแห่งรัก ท่าข้าม  อ.ชนแดน  FM88.75 Mhz. พุธ 11 สิงหาคม 64 16.00-16.30 น. 1
    เพชรบูรณ์   พฤหัส 12 สิงหาคม 64 16.00-16.30 น. 2
        พุธ 11 สิงหาคม 64 17.00-17.30 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 17.00-17.30 น. 2
        เสาร์ 14 สิงหาคม 64 11.00-11.30 น. 1
        อาทิตย์ 15 สิงหาคม 64 11.00-11.30 น. 2
        เสาร์ 14 สิงหาคม 64 16.00-16.30 น. 1
        อาทิตย์ 15 สิงหาคม 64 16.00-16.30 น. 2
  7 วช.บ้านตาก เรดิโอ ตาก (สามเงา) FM95.5 Mhz. พุธ 11 สิงหาคม 64 18.30-19.00 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 18.30-19.00 น. 2
        เสาร์ 14 สิงหาคม 64 18.30-19.00 น. 1
        อาทิตย์ 15 สิงหาคม 64 18.30-19.00 น. 2
        พุธ 11 สิงหาคม 64 21.00-21.30 น. 1
ภาคตะวันตก       พฤหัส 12 สิงหาคม 64 21.00-21.30 น. 2
        เสาร์ 14 สิงหาคม 64 21.00-21.30 น. 1
        อาทิตย์ 15 สิงหาคม 64 21.00-21.30 น. 2
  8 วช.สมานสามัคคี เรดิโอ แม่ระมาด ตาก FM101.25 Mhz. อังคาร 10 สิงหาคม 64 11.00-11.30 น. 1
        พุธ 11 สิงหาคม 64 11.00-11.30 น. 2
  9 ตชด.กาญจนบุรี FM97.75 Mhz. พุธ 11 สิงหาคม 64 19.30-20.00 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 19.30-20.00 น. 2
  10 สวพ.นครราชสีมา AM990 Khz. พุธ 11 สิงหาคม 64 20.30-21.00 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 20.30-21.00 น. 2
        เสาร์ 14 สิงหาคม 64 20.30-21.00 น. 1
        อาทิตย์ 15 สิงหาคม 64 20.30-21.00 น. 2
  11 สถานีวิทยุคริสเตียนเพื่อคน FM104.25 Mhz. พุธ 11 สิงหาคม 64 17.00-17.30 น. 1
    ครบุรี นครราชสีมา   พฤหัส 12 สิงหาคม 64 17.00-17.30 น. 2
        พุธ 11 สิงหาคม 64 17.30-18.00 น. 1
ภาคอีสาน       พฤหัส 12 สิงหาคม 64 17.30-18.00 น. 2
        เสาร์ 14 สิงหาคม 64 17.00-17.30 น. 1
        อาทิตย์ 15 สิงหาคม 64 17.00-17.30 น. 2
  12 สถานีวิทยุคริสเตียนยอดคน ปากช่อง FM95.0 Mhz. อังคาร 10 สิงหาคม 64 17.00-17.30 น. 1
    นครราชสีมา   พุธ 11 สิงหาคม 64 17.00-17.30 น. 2
        พุธ 11 สิงหาคม 64 11.00-11.30 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 11.00-11.30 น. 2
        พุธ 11 สิงหาคม 64 14.00-14.30 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 14.00-14.30 น. 2
        เสาร์ 14 สิงหาคม 64 05.30-06.00 น. 1
        อาทิตย์ 15 สิงหาคม 64 05.30-06.00 น. 2
        เสาร์ 14 สิงหาคม 64 08.00-08.30 น. 1
        อาทิตย์ 15 สิงหาคม 64 08.00-08.30 น. 2
  13 วช.ฮักแพง  ตระการพืชผล FM101.50 Mhz. อังคาร 10 สิงหาคม 64 17.30-18.00 น. 1
    อุบลราชธานี   พุธ 11 สิงหาคม 64 17.30-18.00 น. 2
        พุธ 11 สิงหาคม 64 17.00-17.30 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 17.00-17.30 น. 2
        เสาร์ 14 สิงหาคม 64 21.00-21.30 น. 1
        อาทิตย์ 15 สิงหาคม 64 21.30-22.00 น. 2
  14 สวพ.ขอนแก่น FM104.5 Mhz. พุธ 11 สิงหาคม 64 15.00-15.30 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 15.00-15.30 น. 2
        เสาร์ 14 สิงหาคม 64 15.00-15.30 น. 1
        อาทิตย์ 15 สิงหาคม 64 15.00-15.30 น. 2
  15 ทภ. บุรีรัมย์ FM100.75 Mhz. อังคาร 10 สิงหาคม 64 16.30-17.00 น. 1
        พุธ 11 สิงหาคม 64 16.30-17.00 น. 2
  16 ทอ.09 อุดรธานี FM104.0 Mhz. เสาร์ 14 สิงหาคม 64 12.00-12.30 น. 1
        อาทิตย์ 15 สิงหาคม 64 12.00-12.30 น. 2
ภาคอีสาน 17 ตชด.ชัยภูมิ FM88.75 Mhz. พุธ 11 สิงหาคม 64 20.30-21.00 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 20.30-21.00 น. 2
        เสาร์ 14 สิงหาคม 64 20.30-21.00 น. 1
        อาทิตย์ 15 สิงหาคม 64 20.30-21.00 น. 2
  18 ตรภ.4 สกลนคร FM101.75 Mhz. พุธ 11 สิงหาคม 64 18.30-19.00 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 18.30-19.00 น. 2
  19 ตชด. ยโสธร FM105.0 Mhz. พุธ 11 สิงหาคม 64 12.05-12.30 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 12.05-12.00 น. 2
        เสาร์ 14 สิงหาคม 64 12.05-12.30 น. 1
        อาทิตย์ 15 สิงหาคม 64 12.05-12.00 น. 2
  20 วิทยุชุมชนคริสเตียนเรดิโอ  อำนาจเจริญ FM105.50 Mhz. พุธ 11 สิงหาคม 64 16.30-17.00 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 16.30-17.00 น. 2
        อังคาร 10 สิงหาคม 64 17.00-17.30 น. 1
        พุธ 11 สิงหาคม 64 17.00-17.30 น. 2
  21 ตรภ.9 ตรัง FM106.75 Mhz. พุธ 11 สิงหาคม 64 11.30-12.00 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 11.30-12.00 น. 2
        เสาร์ 14 สิงหาคม 64 11.30-12.00 น. 1
        อาทิตย์ 15 สิงหาคม 64 11.30-12.00 น. 2
  22 สวพ.นครศรีธรรมราช FM91.5 Mhz. พุธ 11 สิงหาคม 64 18.30-19.00 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 18.30-19.00 น. 2
  23 วช.ทรูเลิฟ โกลก นราธิวาส FM97.75 Mhz. พุธ 11 สิงหาคม 64 10.00-10.30 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 10.00-10.30 น. 2
        อังคาร 10 สิงหาคม 64 12.30-13.00 น. 1
        พุธ 11 สิงหาคม 64 12.30-13.00 น. 2
  24 วช.คึกคัก พังงา FM101.25 Mhz. อังคาร 10 สิงหาคม 64 18.10-18.35 น. 1
ภาคใต้       พุธ 11 สิงหาคม 64 18.10-18.35 น. 2
        พุธ 11 สิงหาคม 64 18.35-19.00 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 18.35-19.00 น. 2
  25 รด.ภูเก็ต FM102.25 Mhz. อังคาร 10 สิงหาคม 64 20.30-21.00 น. 1
        พุธ 11 สิงหาคม 64 20.30-21.00 น. 2
  26 อสมท.สตูล FM93.25 Mhz. อาทิตย์ 15 สิงหาคม 64 17.10-17.55 น. 1,2
  27 สวพ.สุราษฏร์ธานี FM99.0 Mhz. พุธ 11 สิงหาคม 64 21.00-21.30 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 21.00-21.30 น. 2
  28 กวส.7  ยะลา FM100 Mhz. พุธ 11 สิงหาคม 64 19.00-19.30 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 19.00-19.30 น. 2
  29 วปถ.10 ยะลา AM1080 Khz. พุธ 11 สิงหาคม 64 19.00-19.30 น. 1
        พฤหัส 12 สิงหาคม 64 19.00-19.30 น. 2