ละคร อีสเตอร์วันแห่งชัยชนะ Easter

ละคร อีสเตอร์วันแห่งชัยชนะ

จากการรวบรวมคำพยานชีวิตที่ได้รับผลกระทบโรคระบาดโควิด 19  มาสู่ละครวันอีสเตอร์ในเรื่อง “อีสเตอร์ วันแห่งชัยชนะ” พร้อมให้คุณผู้ฟังได้รับฟังได้ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์นี้ ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน ติดตามรับฟังได้จากสถานีที่ท่านรับฟังเป็นประจำ ทางเว็บไซต์(https://febcthailand.com/)   และทางแอพพลิเคชั่น Android, iOS

ดูตารางออกอากาศได้จากด้านล่าง

สถานี คลื่น วันออกอากาศ เวลา
ภาคเหนือ 1 วช.คต.เพื่อการศึกษาแพร่ FM98.0 Mhz. ศุกร์ 2 เมษายน 2564 11.30-12.00 น.
อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 11.30-12.00 น.
ภาคกลาง 2 วพท.กรุงเทพฯ AM792 Khz. ศุกร์ 2 เมษายน 2564 12.30-13.00 น.
อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 12.30-13.00 น.
3 เสียงอดิศร สระบุรี AM693 Khz. ศุกร์ 2 เมษายน 2564 21.00-21.30 น.
4 วช.สัมพันธ์ไพศาลี นครสวรรค์ FM107.25 Mhz. ศุกร์ 2 เมษายน 2564 16.00-16.30 น.
อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 16.00-16.30 น.
5 ทอ.พิษณุโลก FM96.75 Mhz. ศุกร์ 2 เมษายน 2564 12.00-12.30 น.
อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 12.00-12.30 น.
6 วช.พลังแห่งรัก ท่าข้าม  อ.ชนแดน FM88.75 Mhz. ศุกร์ 2 เมษายน 2564 16.00-16.30 น.
เพชรบูรณ์ ศุกร์ 2 เมษายน 2564 17.00-17.30 น.
อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 11.00-11.30 น.
อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 16.00-16.30 น.
อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 17.00-17.30 น.
ภาคตะวันตก 7 วช.บ้านตาก เรดิโอ ตาก (สามเงา) FM95.5 Mhz. ศุกร์ 2 เมษายน 2564 18.30-19.00 น.
อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 18.30-19.00 น.
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 21.00-21.30 น.
อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 21.00-21.30 น.
8 วช.สมานสามัคคี เรดิโอ แม่ระมาด ตาก FM101.25 Mhz. ศุกร์ 2 เมษายน 2564 11.00-11.30 น.
9 ตชด.กาญจนบุรี FM97.75 Mhz. อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 19.30-20.00 น.
ภาคอีสาน 10 สวพ.นครราชสีมา AM990 Khz. ศุกร์ 2 เมษายน 2564 20.30-21.00 น.
อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 20.30-21.00 น.
11 สถานีวิทยุคริสเตียนยอดคน ปากช่อง FM92.0 Mhz. อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 05.30-06.00 น.
นครราชสีมา ศุกร์ 2 เมษายน 2564 11.00-11.30 น.
อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 11.00-11.30 น.
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 14.00-14.30 น.
จันทร์ 5 เมษายน 2564 17.00-17.30 น.
12 วช.ฮักแพง  ตระการพืชผล FM101.50 Mhz. ศุกร์ 2 เมษายน 2564 17.00-17.30 น.
อุบลราชธานี จันทร์ 5 เมษายน 2564 17.30-18.00 น.
อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 21.00-22.00 น.
13 สวพ.ขอนแก่น FM104.5 Mhz. ศุกร์ 2 เมษายน 2564 15.00-15.30 น.
อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 15.00-15.30 น.
14 ทภ. บุรีรัมย์ FM100.75 Mhz. ศุกร์ 2 เมษายน 2564 16.30-17.00 น.
15 ทอ.09 อุดรธานี FM104.0 Mhz. อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 12.00-12.30 น.
16 ตชด.ชัยภูมิ FM88.75 Mhz. ศุกร์ 2 เมษายน 2564 11.00-11.30 น.
อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 11.00-11.30 น.
17 ตรภ.4 สกลนคร FM101.75 Mhz. ศุกร์ 2 เมษายน 2564 18.30-19.00 น.
18 ตชด. ยโสธร FM105.0 Mhz. ศุกร์ 2 เมษายน 2564 12.05-12.30 น.
อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 12.05-12.00 น.
ภาคใต้ 19 ตรภ.9 ตรัง FM106.75 Mhz. ศุกร์ 2 เมษายน 2564 11.00-11.30 น.
อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 11.00-11.30 น.
20 สวพ.นครศรีธรรมราช FM91.5 Mhz. อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 14.30-14.55 น.
21 วช.ทรูเลิฟ โกลก นราธิวาส FM97.75 Mhz. ศุกร์ 2 เมษายน 2564 13.00-13.30 น.
อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 10.00-10.30 น.
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 12.30-13.00 น.
22 วช.คึกคัก พังงา FM101.25 Mhz. เสาร์  3 เมษายน 2564 18.10-18.35 น.
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 18.35-19.00 น.
อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 18.35-19.00 น.
23 รด.ภูเก็ต FM102.25 Mhz. ศุกร์ 2 เมษายน 2564 20.30-21.00 น.
24 อสมท.สตูล FM93.25 Mhz. อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 17.10-17.55 น.
25 สวพ.สุราษฏร์ธานี FM99.0 Mhz. อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 14.05-14.30 น.
26 กวส.7  ยะลา FM100 Mhz. อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 19.00-19.30 น.
27 วปถ.10 ยะลา AM1080 Khz. อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 19.00-19.30 น.