ฟังรายการ “ถ้อยคำนำชีวิต”
ซึ่งอยู่ในรายการวิทยุที่ออกอากาศเป็นประจำ

 • สันติสุขท่ามกลางพายุ
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/001.mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/001.mp3
 • สันติสุขท่ามกลางโลกที่ไม่แน่นอน
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/002.mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/002.mp3
 • สันติสุขในชีวิตคุณ
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/003.mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/003.mp3
 • ชีวิตที่ปราศจากความกลัว
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/004.mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/004.mp3
 • มีพระเจ้าจริงไหม
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/005.mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/005.mp3
 • ความวิตกกังวลกับทางออกที่ดีกว่า
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/006.mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/006.mp3
 • ทางออกจากความวิตกกังวล
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/007.mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/007.mp3
 • พระเจ้าที่เราพบได้
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/008.mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/008.mp3
 • ที่มาแห่งความชื่นชมยินดี
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/009.mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/009.mp3
 • ความหมายของความสัตย์สุจริต
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/010.mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/010.mp3
 • แม้เมื่อไม่มีใครเห็น
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/011.mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/011.mp3
 • เด็กหญิงนาปาล์ม_เรื่องที่ยังไม่ได้เล่า
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/012.mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/012.mp3
 • ปลอบโยนใจที่เป็นทุกข์
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/013.mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/013.mp3
 • ความเงียบ ในยุคแห่งเสียง
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/014.mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/014.mp3
 • ควรพูดหรือไม่
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/015.mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/015.mp3
 • การตัดสินใจของนางมารีย์
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/016.mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/016.mp3
 • ห่างไป
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/017.mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/017.mp3
 • ความบริสุทธิ์คืออะไร
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/018..mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/018..mp3
 • จะบริสุทธิ์ได้อย่างไร
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/019..mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/019..mp3
 • คุณค่าของคุณต่อพระเจ้า
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/020.mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/020.mp3
 • สมดุลตามการออกแบบ
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/021.mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/021.mp3
 • บทเรียนจากห่านป่า
 • ถ้อยคำนำชีวิต
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/022.mp3
 • https://febcthailand.org/page/wp-content/guideline/022.mp3

 

We Love

เรามีรายการวิทยุ เพื่อประกาศข่าวประเสริฐ ออกตามสถานีต่างๆ 31 สถานี ทั่วประเทศ

We Care

เรามีทีมงานตอบรับโทรศัพท์ และตอบจดหมายผู้ฟังทุกท่าน เราพร้อมรับฟังและหนุนใจทุกท่าน

We Share

เรามีบทเรียนพระคัมภีร์ ทั้งทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต เพื่อให้พี่น้องรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น เรามีทีมงานตอบรับโทรศัพท์ และตอบจดหมายผู้ฟังทุกท่าน เราพร้อมรับฟังและหนุนใจทุกท่าน

ข่าว กิจกรรมล่าสุด

Gallery