วันที่ 6 ตุลาคม ได้มีอาสาสมัครจากต่างประเทศภายใต้สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ได้มาเยี่ยมทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้ให้การต้อนรับด้วยการขับร้องเพลงไทยเดิมและเพลงลูกทุ่ง ได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นได้แนะนำงานในแผนกต่างๆ และอาสาสมัครได้ช่วยติดสติกเกอร์หนังสือสำหรับแจกผู้ฟัง และได้บันทึกเสียงอ่านพระคัมภีร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในรายการต่อไป

01