เมื่อวันอังคารที่ 16  กุมภาพันธ์  2016  ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้ไปเยี่ยมผู้ฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ   ชื่อคุณทศทิศ ที่ อ.วังม่วง  สระบุรี  คุณทศทิศได้ร่วมนมัสการพระเจ้า และทีมงานได้หนุนใจด้วยพระคำ พร้อมทั้งอธิษฐานเผื่อในการติดตามพระเจ้าต่อไป

01 02 03 04 05 06 07