ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้เปิดโอกาสให้ท่านได้รับพร ด้วยการสนับสนุนพันธกิจของเรา คือค่าชั่วโมงในการออกอากาศแต่ละสถานี และการสงเคาระห์ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

ท่านสามารถส่งเงินสนับสนุนของท่าน เข้ามาได้โดยทาง

1. โอนเงินเข้าบัญชี หรือโอนผ่าน ATM
ชื่อบัญชี “FEBC RADIO INTERNATIONAL” เลขที่ 059-2-39243-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย กรุงเทพ

2. ทางธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน
สั่งจ่าย “ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ” ตู้ ปณ. 24 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110

** หลังจากท่่านโอนเงินเสร็จแล้ว กรุณาโทรแจ้งที่  02 391 3181
หรือแฟกซ์สลิปมาที่ 02 391 3113

You can support the monthly programming and our commitment by direct deposit to :

Account name : FEBC Radio International

Account number # 059-2-39243-7

Kasikorn Bank, Ekamai Branch, Bangkok 10110 THAILAND

SWIFT ADDRESS NO. KASITHBK

หรือส่งข้อความและแนบสลิปการโอนเงินผ่านฟอร์มนี้

    contact-febc