โจนาธาน
เลขาธิการ
นพคุณ
ชาติพันธุ์
กมลทิพย์
รายการ,มีเดีย,ติดตามผล
กันยารัตน์
การเงิน
สุวิทย์
ผู้จัดการ
นิศาชล
ผู้ช่วยผู้จัดการ
วีรวัฒน์
เทคนิค,รายการวิทยุ
เอกชัย
บทเรียน
สุกัลยา
บทเรียน, รายการวิทยุ
ศักดิ์ศิลา
พระคัมภีร์ทางอากาศ
กิตติยา
ติดตามผล
อัษฏาวุธ
เทคนิค
ประชุม
ธุรการ
อรุณี
แม่บ้าน
ราตรี
ติดตามผล
ศศินิภา
นิวมีเดีย