เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2016  ผู้ฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ มาเยี่ยมสำนักงาน คือ อาจารย์ มารี และ ผู้ปกครอง มาจากคริสตจักร ครอบจักรวาล ลำลูกกา  ทีมงานได้ต้อนรับ พูดคุย หนุนใจ  ทีมงานได้มอบ บทอธิบายพระธรรม ปฐมกาล และพระธรรมที่กำลังจะออกอากาศ  แล้วยังได้ซื้อ CD เพลงเพื่อนำกลับไปฟัง  ก่อนเดินทางกลับได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน

01 02