วันอังคารที่ 22 กันยายน 2016 ทีมงานได้เดินทางไปรับถุงมือเคลือบยางพาราที่อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ที่คุณจริน เจรียงโรจน์ได้บริจาคเพื่อทีมงานจะได้นำไปให้ผู้ฟังที่พิการ อัมพฤกษ์ อัมพาตใช้เพื่อที่จะหยิบจับสิ่งต่างๆได้สะดวกโดยไม่ลื่น คุณจรินและครอบครัวเคยบริจาคไม้เท้าและวอร์คเกอร์(ช่วยเดินสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงพักฟื้น)เมื่อปี 2014 เพื่อผู้ฟังที่ต้องการใช้ในเวลานั้น

01