หลังจากผู้ฟังรายการวิทยุได้ร่วมกิจกรรมตอบคำถามในละครวันแม่ “แม่ผู้โดดเดี่ยว” วันนี้ทางทีมงานได้จับรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเสื้อยืดสีฟ้าสดใส  และได้บันทึกเสียงการประกาศรายชื่อ รอรับฟังทางรายการและสถานีวิทยุที่ท่านติดตามอยู่เป็นประจำ

01 02 03 04 05