ขอเชิญติดตามละครวันพ่อ 2020 เรื่อง “พ่อทำได้” จากสถานีที่ท่านรับฟังเป็นประจำ และจากเว็บไซต์ www.febcthailand.com รวมถึงแอพพลิเคชั่น FEBC Radio ทั้ง Android และ iOS ตามตารางการออกอากาศดังต่อไปนี้