เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปจัดงานนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ ที่ศาลาประชาคม หมู่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น มีผู้มาร่วมงานประมาณ 60 ท่าน    ในงานมีการร้องเพลง เล่นเกมส์สนุกสนาน ชมละคร และแบ่งปันข่าวประเสริฐ ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้ตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ขอพระเจ้าอวยพรในการติดตามพระเจ้าต่อไป