เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา อ.โจเซฟ ผู้อำนวยการ FEBC แคนนาดา ได้มาเยี่ยมเยียนทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และได้แบ่งปันพระคำของพระเจ้าเพื่อหนุนใจทีมงาน พร้อมทั้งเลี้ยงโดนัทกับทีมงานด้วย และถือโอกาสฉลองครบรอบการทำงานครบ 5 ปี ของคุณสุวิทย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีด้วย

01 02 03 04 05 06