เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปจัดงานนัดพบผู้ฟัง “ด้วยรักจากข่าวประเสริฐ” ที่หมู่บ้าน ปอบิด อ.คง จ.นครราชสีมา มีผู้ฟังและชาวบ้านมาร่วมงานกันมากมาย และขอบคุณพระเจ้ามีผู้ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์หลายท่าน และทั้งนี้ทีมงานได้มีโอกาสไปเยี่ยมสถานี สวพ.990  และเยี่ยมผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการ “เพื่อนใจ” และ “โลกใบใหญ่” ด้วย