ขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ ที่บ้านเกาะบรเพชร นาแปลง ฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ที่ผ่านมา เป็นงานนัดพบผู้ฟังของรายการ ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ และ โลกใบใหญ่ ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้มาในงานได้ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอพระเจ้าทรงนำในการติดตามพระเจ้าต่อไป