ตัวแทนจากมูลนิธิผู้ประกาศข่าวประเสริฐเดินทางไปรับถ่านไฟฉายจากบริษัท Panasonic จำนวน 600 ก้อน ที่บริจาคเพื่อใส่ในวิทยุที่จะนำไปแจกให้พี่น้องชาวอุบลฯ ขอพระเจ้าอวยพรบริษัทของท่านให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป