วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2019 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐไปเยี่ยมผู้ฟังรายการวิทยุที่ จ.ชลบุรี ขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรชลบุรีที่เป็นคริสตจักรท้องถิ่นได้ร่วมทีมในการเยี่ยมเยียนผู้ฟังในครั้งนี้ด้วย

  1. บ้านป้ามาลี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากคริสตจักรชลบุรีมากนัก ป้ามาลีเป็นผู้ฟังที่ฟังรายการมานานหลายปีแล้วและทีมงานเคยไปเยี่ยมมาแล้วครั้งหนึ่ง ป้ามาลีมีปัญหาเรื่องสุขภาพคืออาการปวดหลังเพราะงานที่ทำคือนั่งเช็ดใบตองส่งร้านที่ทำห่อหมกและเนื่องจากอายุมากแล้วด้วย ทีมงานมีโอกาสได้ร้องเพลงพักพิงในพระเจ้าเพื่อหนุนใจป้ามาลีและได้อธิษฐานเผื่อสุขภาพและครอบครัวของคุณป้าด้วย และได้ฝากคริสตจักรในการติดตามเยี่ยมเยียนต่อไป
  2. บ้านตาเอกและยายเนียม ที่ ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี ตาเอกป่วยเป็นโรคไตและความดันไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ ตอนที่ทีมงานไปเยี่ยมจึงไม่สามารถลุกขึ้นจากที่นอนได้ ทีมงานมีโอกาสหนุนใจด้วยบทเพลง พูดคุยและอธิษฐานเผื่อ และได้ฝากคริสตจักรในการติดตามเยี่ยมเยียนต่อไป
  3. บ้านคุณกุ้ง ซ้องนาฎ ที่ ต. หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี คุณกุ้งอาศัยอยู่เพียงลำพังกับคุณพ่อที่อายุมากแล้วและคุณกุ้งเองก็สุขภาพไม่ดีเนื่องจากประสบอุบัติเหตุเมื่อหลายปีที่แล้วเกี่ยวกับสมองจึงส่งผลให้มีผลข้างเคียงทำให้ไหล่ติดไม่สามารถทำงานได้และที่ดินที่ใช้ปลูกบ้านไว้อยู่อาศัยก็เป็นที่ของเจ้านายพ่อให้อาศัยชั่วคราวเท่านั้น ทั้งสองมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากมาก อาศัยเงินผู้สูงอายุและผู้พิการและสวัสดิการคนจนเท่านั้นในการยังชีพแถมยังต้องแบกรับค่าไฟฟ้าที่สูงมากในแต่ละเดือนเพราะเป็นไฟฟ้าแบบชั่วคราว คุณกุ้งฟังรายการวิทยุของเรานานมากกว่า30 ปีตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ ทีมงานได้มีโอกาสพูดคุยหนุนใจ ร้องเพลง อธิษฐานเผื่อและได้ฝากคริสตจักรในการติดตามเยี่ยมเยียนต่อไป
    ซึ่งการไปที่จ.ชลบุรีในครั้งนี้ของทีมงานนอกเหนือจากการไปเยี่ยมเยียนผู้ฟังรายการวิทยุแล้วเรายังมีโอกาสเยี่ยนเยียนคริสจักรท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์รายการวิทยุด้วย คือ คริสตจักรชลบุรี คริสตจักรแบ๊บติสต์ชลบุรีและคริสตจักรแสนสุข ซึ่งเราเชื่อว่าในการประกาศข่าวประเสริฐเราจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันและทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะคริสตจักรในท้องถิ่นนั้นๆที่มีรายการของเราออกอากาศอยู่

ทีมเยี่ยมเยียนผู้ฟัง จ.ชลบุรี

  1. สุรมิตร สาธรเวช
  2. อัษฎาวุธ กิตติกรุณา
  3. กิตติยา ช่วยพรม
  4. Jonathan