ข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ ฟรี!!!

  • ผู้ฟังที่สมัครเรียนบทเรียนตั้งแต่วันนี้ไป รับไปเลยพวงกุญแจน่ารักๆ
(โดยจะส่งไปพร้อมกับบทที่ 1)
  • เมื่อเรียนจบชุดที่ 1  จะได้รับปากกาแฟนซีสวยงาม
(พร้อมใบประกาศนียบัตร)
  • จบชุดที่ 2 รับถุงดินสอพร้อมสมุดโน๊ตน่ารักสดใส
(พร้อมใบประกาศนียบัตร)
  • จบชุดที่ 3 รับไปเลย เสื้อยืด เราทำได้  (พร้อมใบประกาศนียบัตร)

รีบกรอกแบบฟอร์มสมัครได้ที่
https://febcthailand.org/main/?p=723