เมื่อ วันที่ 26 ก.ค. 2019 ผู้ฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ ทั้ง 3 ท่าน ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้ฟังทุกรายการในออนไลน์ และผ่านแอพของ Febc และคุณกาญจนา เป็นผู้ฟังใหม่ ที่คุณรัตน์และคุณมะเหมี่ยวได้แนะนำให้ฟังรายการ ทั้งสามีได้สนใจและจะเริ่มฟังรายการของ ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และจะศึกษาพร้อมบทอธิบาย ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรอย่างมากมาย