คุณมนัส เป็นพนักงานส่งของเคอรี่มาส่งของที่สำนักงาน..ได้สนใจสมัครเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ โดยมารับและมาส่งบทเรียนทุกวัน และได้แนะนำให้เข้าคริสตจักรเพื่อรับการเลี้ยงดูจิตวิญญาณ ..คุณมนัสเรียนจบบทเรียนทั้ง 3 ชุดภายใน 1 เดือนครึ่ง ซึ่งเป็นผู้เรียนที่ขยันและเรียนจบไวที่สุด รับเสื้อ “เราทำได้” ไปเลยครับ