ทีมงามผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้จับรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมตอบคำถามหลังจากได้ฟังละครวันพ่อที่ผ่านมา โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้วิทยุไปฟังคนละ 1 เครื่อง รอรับฟังรายชื่อได้จากรายการวิทยุที่ท่านรับฟังเป็นประจำได้เร็วๆนี้