เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ฟังรายการวิทยุ ที่จังหวัดอุดรธานี