เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ “กฏหมายเพื่อชีวิต” ที่หมู่บ้านซับม่วงพัฒนา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยมีการเยี่ยมเยียนผู้ฟังก่อนที่จะเข้าไปในงาน และในงานนั้นมีผู้เข้ามาร่วมงานประมาณ 100 คนและขอบคุณพระเจ้า ที่มีผู้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด 24 ท่าน ขอพระเจ้าทรงนำในการติดตามพระเจ้าต่อไป