พร้อมแล้ว วิทยุ สำหรับนำไปแจกในงานนัดพบผู้ฟัง พระคัมภีร์ทางอากาศ ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคมนี้ เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป พบกันที่คริสตจักรพระกิตติคุณบ้านหลิ่งกุญชร ต.เวียงชัย อ.เมือง จ.เชียงราย