ผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้นำละครวันแม่ 2018 มาออกอากาศอีกครั้ง โดยได้ตัดต่อละครใหม่ และแบ่งเป็น 3 ตอน ท่านสามารถติดตามรับฟังได้จากสถานีที่ท่านรับฟังเป็นประจำโดยดูจากตารางการออกอากาศดังนี้