เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2018 ทีมงานได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ฟังรายการวิทยุ จุดแรกคือ พระประแดง ได้ร่วมกับ คจ. พรประเสริฐ ไปเยี่ยมเยียน ลุงไสว ซึ่งแกดีใจมากที่ทีมงานไปเยี่ยม และบอกว่ามีความสุขที่ได้ฟังรายการ และได้ฟังเป็นประจำ ทางทีมงานได้มีการนมัสการพระเจ้า แบ่งปัน และอธิษฐานเผื่อ มอบให้ คจ. พรประเสริฐ ติดดามดูแลต่อไป

จุดที่สองคือพระสมุทรเจดีย์ บ้านคุณเมธา ซึ่งอยู่กับพี่ชายและคุณแม่ที่อายุ 92 ฟังรายการอยู่เสมอ และเปิดเผื่อแผ่ชาวบ้านด้วย มีโอกาสได้นมัสการพระเจ้า แบ่งปันพระคำ และนำคุณแม่รับเชื่อพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพรผู้ฟังทุกท่าน