วันที่ 7 เมษายน ศจ.เควิน ผู้อำนวยการ FEBC ออสเตเรีย ได้เดินทางมาเยี่ยมทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ทีมงานได้ให้การต้อนรับโดยร้องเพลงไทยเดิมให้ฟัง ได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน และได้มีโอกาสอวยพรวันเกิดของท่านด้วยดนตรีไทยเช่นเดียวกัน

01 04 05