ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้ทำการบันทึกเสียงสำหรับละครอีสเตอร์ 2018 ในเรื่อง “อีสเตอร์ : วันนี้มีคนตายแทนเรา” ซึ่งขณะนี้กำลังตัดต่อและผสมเสียงต่างๆ ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุที่ท่านฟังประจำในเร็วๆนี้ รวมทั้งในเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นมือถือด้วยเช่นกัน