เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ได้มีพี่น้องชาวฟินแลนด์ผู้ซึ่งสนับสนุนรายการเพื่อนใจ ได้เดินทางมาเยี่ยมสำนักงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ทีมงานให้การต้อนรับด้วยเสียงเพลงไทยเดิม และเพลงลูกทุ่ง และเนื่องด้วยอายุของท่านครบ 60 ปีพอดี ทางทีมงานได้ร้องเพลงอวยพรท่านและอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน ก่อนเดินชมงานแต่ละแผนก