คืนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้จัดงานนัดพบผู้ฟังที่คริสตจักรบ้านโคกน้อย อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี ซึ่งมีผู้เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในงานมีการแสดงบนเวทีต่างๆ แจกวิทยุ และแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้ตัดสินใจรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ขอพระเจ้าทรงนำชีวิตต่อไป