เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018 ทีมงานได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์งานนัดพบและรายการวิทยุที่ตลาดวัว หลังจากนั้นแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกไปเยี่ยมผู้ฟังที่อำเภอกุดข้าวปุ้น ส่วนกลุ่มที่สองเดินทางไปเยี่ยมผู้ฟังที่อำเภอตระการพืชผล ได้พบกับผู้ฟังพร้อมเพื่อนบ้าน ได้แจกวิทยุ แบ่งปันแอฟฟังรายการวิทยุในมือถือ และแจกวิทยุ ถุงผ้าให้กับผู้ฟัง และแวะเยี่ยมสถานีฮักแพงเรดิโอที่ยินดีให้รายการของผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้ออกอากาศที่นั่น ขอพระเจ้าอวยพระพร