เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปจัดงานนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุในหัวข้องานว่า “นัดพบผู้ฟัง ด้วยรักจากใจ” ที่บ้านถ้ำเต่า ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้คนเข้ามาในงานกันอย่างมากมาย และมีผู้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ขอพระเจ้าอวยพรในการติดตามพระคริสต์ต่อไป