วันอังคารที่ 30 มกราคม 2018 ทีมงานได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ฟังและรับของบริจาคที่ จ.สมุทรปราการ 

– จุดที่ 1 ที่ทีมงานไปเยี่ยมคือคุณติ๊กที่ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ เป็นผู้ฟังที่เคยฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบ
– จุดที่ 2 ที่ทีมงานไปเยี่ยมคือคุณเจี๊ยบ พรทิพย์ ผู้ฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบที่ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ
– จุดที่ 3 ที่ทีมงานไปเยี่ยมคือคุณรสสุคนธ์ที่ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ ก่อนเดินทางกลับทีมงานได้อธิษฐานเผื่อคุณแม่และคุณรสสุคนธ์ ที่จะอยู่ในการดูแลซึ่งมาจากพระเจ้า