เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2018 ที่ผ่านทีมงานได้เดินทางไปที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อเยี่ยมผู้ฟัง/รับของบริจาคและประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง จุดเยี่ยมผู้ฟัง 5 จุด จุดรับของบริจาค 2 จุด และจุดประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ 5 จุด

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการไป จ.ชลบุรี ครั้งนี้ที่เราทีมงานได้เยี่ยมผู้ฟัง/รับของบริจาคและประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ มีหลายคนอยากให้เรามาอีกเพราะเราเคยมาจัดงานนัดพบผู้ฟังที่ จ.ชลบุรีเมื่อปี 2012 ซึ่งผ่านมาเป็นเวลา 6 ปีแล้วและมีความหวังว่าจะได้ไปจัดงานนัดพบอีก จึงฝากไว้ในคำอธิษฐานและขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและอธิษฐานเผื่อ