เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้ออกไปร้องเพลงอวยพรเพื่อนบ้านที่อยู่ในซอยธนาอาเขต

“พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้น”