เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปงานคริสตมาสให้กับผู้ฟังรายการวิทยุที่คริสตจักรสมานสามัคคีสามเงา จังหวัดตาก บนเวทีมีการร้องเพลง เล่นเกมส์ ชมละคร และพูดถึงความหมายของวันคริสตมาส ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้รับเชื่อ ขอพระเจ้าทรงนำในการติดตามพระเจ้าต่อไป