เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้เรียนบทเรียนในเรือนจำคลองไผ่ หลังจากนั้นไปเยี่ยมคุณสมพรและคุณอิ๊ด ที่ อ.นางรอง ต่อจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมคุณอภิสิทธิ์ และคุณโสภา ที่ อ.ลำปลายมาศ และตอนเย็นได้ประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ ที่บ้านหนองโดน ซึ่งชาวบ้านมาร่วมรับฟังประมาณ 80 คน ทีมงานได้ร้องเพลง ประชาสัมพันธ์งาน และแจกวิทยุ มีผู้สมัครเรียนบทเรียนหลายท่าน