เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้บันทึกละครวันพ่อสำหรับปีเพื่อฟังในรายการวิทยุในสถานีต่างๆในช่วงวันพ่อ และช่วงนี้อยู่ในระหว่างการตัดต่อเสียงและใส่เสียงต่างๆ ติดตามรับฟังได้ในเร็วๆนี้