ขอบคุณพระเจ้าสำหรับภารกิจของสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ จ.อุบลราชธานีวันสุดท้าย คือวันที่ 20 มีนาคม 2016
– ร่วมนมัสการพระเจ้าที่คจ.ร่มพระคุณลูเธอร์แรนหนามแท่งทีมงานมีโอกาสประชาสัมพันธ์งานเป็นพยานถวายเพลงพิเศษหนุนใจพี่น้อง
–  แวะเยี่ยมคจ.ฟ้าห่วน ขอบคุณศจ.บุญมีและพี่น้องที่ต้อนรับอย่างอบอุ่น
–  แวะหมู่บ้านโคกน้อยเพื่อเตรียมตัวเดินทาง ทานอาหารเย็นร่วมกันอย่างเอร็ดอร่อย
–  แวะซื้อของฝากที่อ.ตระการพืชและประชาสัมพันธ์งานรายการวิทยุในตลาดข้างสถานีขนส่งตระการฯ
–  เดินทางจาก อ.ตระการพืชผลมาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.อุบลราชธานีนั่งรอคอยด้วยความหวัง 3 ช.ม.กว่าจะได้ขึ้นรถ
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำ กำลัง การจัดเตรียมของพระองค์

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20