เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปที่หมู่บ้านวังไม้สร้างจังหวัดตาก เพื่อประชาสัมพันธ์รายการวิทยุให้กับพี่น้องที่กำลังประชุมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การประชาสัมพันธ์จึงเป็นรายการต่อมา ซึ่งชาวบ้านก็อยู่ฟังจนจบรายการ ทีมงานได้ร้องเพลง เล่นเกมส์ ประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ มอบวิทยุให้กับชาวบ้าน พร้อมหนังสือและเสื้อผ้าสำหรับแจกให้กับผู้ที่ขาดแคลน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานคริสตมาสที่คริสตจักรสามเงาซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคมด้วย