หลังจากที่เราได้นำเสนอละครสั้น ความรักระหว่างแม่-ลูก ที่คุณผู้ฟังส่งมาให้เรา 28 เรื่อง วันนี้ขอประกาศว่ามีเรื่องที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเท่ากัน 5 เรื่องคือเรื่องที่ 11, 21, 22, 24, 25 ซึ่งเจ้าของเรื่องจะได้รับเสื้อคอโปโลท่านละ 1 ตัว และรางวัลสำหรับผู้ที่ช่วยกันโหวตคือวิทยุท่านละ 1 เครื่องสามารถติดตามรายชื่อได้ตามรายการที่ท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำ