เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2017 ได้มีอาสาสมัคร 4 ท่าน จากรัฐนากาแลน ประเทศอินเดียได้มาเยี่ยมทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ทีมงานให้การต้อนรับด้วยการร้องเพลงไทยเดิมให้ฟัง ได้ฟังคำพยานจากตัวแทนอาสาสมัครและทีมงาน อาสาสมัครได้ช่วยติดสติกเกอร์วิทยุสำหรับนำไปแจกผู้ฟัง หลังจากนั้นอาสาสมัครได้บันทึกเพลงภาษาอังกฤษและภาษานากาแลนเพื่อใช้ในรายการวิทยุด้วย ก่อนกลับทีมงานได้มอบของที่ระลึกพร้อมอธิษฐานเผื่อ ก่อนที่จะเดินทางไปสอนภาษาอังกฤษในจังหวัดต่างๆ