เมื่อวันที่ 12 กันยายน ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้เดินทางไปเยี่ยมคุณยายพัฒนาและครอบครัว ที่อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยทีมงานได้นำหนังสือ อาหาร เสื้อผ้า และไม้เท้าที่ผู้ฟังท่านอื่นบริจาคมา มามอบให้ด้วย ทีมงานได้หนุนใจ และอธิษฐานเผื่อ คุณยายพัฒนาและครอบครัวได้ขอบคุณทีมงานที่มีส่วนช่วยเหลือในการเดินทางไปโรงพยาบาลตลอดมา